Waalweg 9a, bouwen bezoekerscentrum Waalbos

Waalweg 9a, bouwen bezoekerscentrum Waalbos

Dit item is gearchiveerd op 26-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 15-05-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 2988CH9A

Verleende omgevingsvergunning:

Waalweg 9 a  2988 CH Ridderkerk (R180308273), voor het bouwen van 'bezoekerscentrum Waalbos' (verz. 15-05-2019);

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.