Vlietlaan t.o. sporthal - het plaatsen van een tijdelijke antennemast t-mobil

Vlietlaan t.o. sporthal - het plaatsen van een tijdelijke antennemast t-mobil

Dit item is gearchiveerd op 18-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 07-05-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 2986

Verleende omgevingsvergunning:

Vlietlaan t.o. sporthal (R190308864), voor het plaatsen van een tijdelijke antennemast t-mobile

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.