Verbindingsweg - de reconstructie van de verbindingsweg Nieuw Rijerwaard

Verbindingsweg - de reconstructie van de verbindingsweg Nieuw Rijerwaard

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 11-03-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 2988

Verleende omgevingsvergunning:

Verbindingsweg (R180308160), voor de reconstructie van de verbindingsweg Nieuw Rijerwaard

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.