Van Anrooystraat 283 t/m 341 - het vervangen van kozijnen.

Van Anrooystraat 283 t/m 341 - het vervangen van kozijnen.

Dit item is gearchiveerd op 29-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 17-04-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 2983VH283, 2983VH285, 2983VH287, 2983VH289, 2983VH291, 2983VH293, 2983VH295, 2983VH297, 2983VJ299, 2983VJ301, 2983VJ303, 2983VJ305, 2983VJ307, 2983VJ309, 2983VJ311, 2983VJ313, 2983VJ315, 2983VJ317, 2983VJ319, 2983VJ321, 2983VJ323, 2983VJ325, 2983VJ327, 2983VJ329, 2983VJ331, 2983VJ333, 2983VJ335, 2983VJ337, 2983VJ339, 2983VJ341

Verleende omgevingsvergunning:

Van Anrooystraat 283 t/m 341 te Ridderkerk (R190308900), voor het vervangen van de kozijnen van het appartementengebouw

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.