Rijksstraatweg 59-61 het bouwen van twee geschakelde woningen

Rijksstraatweg 59-61 het bouwen van twee geschakelde woningen

Dit item is gearchiveerd op 19-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 08-05-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 2988BB59, 2988BB61

Verleende omgevingsvergunning:

Rijksstraatweg 59-61 te Ridderkerk (R180308528), voor het bouwen van twee geschakelde woningen

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.