Rijksstraatweg 348 - het afwijken van bestemmingsplan voor het plaatsen van een nieuwe schuur

Rijksstraatweg 348 - het afwijken van bestemmingsplan voor het plaatsen van een nieuwe schuur

Dit item is gearchiveerd op 31-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 19-04-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 2988BR348

Verleende omgevingsvergunning:

Rijksstraatweg 348  2988 BR Ridderkerk (R190308990), voor het afwijken van het bestemmingsplan voor het plaatsen van een nieuwe schuur

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.