Rijksstraatweg 274 - het plaatsen van een tuinoverkapping

Rijksstraatweg 274 - het plaatsen van een tuinoverkapping

Dit item is gearchiveerd op 17-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 06-05-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 2988BP274

Verleende omgevingsvergunning:

Rijksstraatweg 274  2988 BP Ridderkerk (R190309024), voor het plaatsen van een tuin overkapping 

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.