Ridderhof 25 - het remodeling van een supermarkt

Ridderhof 25 - het remodeling van een supermarkt

Dit item is gearchiveerd op 30-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 18-04-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 2981ET25

Verleende omgevingsvergunning:

Ridderhof 25  2981 ET Ridderkerk (R190308737), voor remoddeling van een supermarkt

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.