Randweg 5, rooien bomen en struiken

Randweg 5, rooien bomen en struiken

Dit item is gearchiveerd op 12-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 01-05-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 2983AL5

Verleende omgevingsvergunning:

Randweg 5  2983 AL Ridderkerk (R190309053), voor het rooien van diverse bomen en struiken  (verz. 01-05-2019);

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.