Pruimendijk 137 - het wijzigen van verleende omgevingsvergunning R190308793 voor het bouwen van een woonhuis met kantoor en bijgebouw

Pruimendijk 137 - het wijzigen van verleende omgevingsvergunning R190308793 voor het bouwen van een woonhuis met kantoor en bijgebouw

Dit item is gearchiveerd op 29-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 17-04-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 2986AH137

Verleende omgevingsvergunning:

Pruimendijk    137   2989 AH   Ridderkerk (R190308793), voor het wijzigen van de verleende omgevingsvergunning met het kenmerk R180307665 voor het bouwen van een woonhuis met kantoor en bijgebouw

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.