Perceel C 6578 (t.o Pruimendijk 63) - het plaatsen van een septic tank

Perceel C 6578 (t.o Pruimendijk 63) - het plaatsen van een septic tank

Dit item is gearchiveerd op 05-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 24-04-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 2989AG63

Verleende omgevingsvergunning:

Perceel C 6578 te Ridderkerk (R190308985), voor het plaatsen van een septic tank op een perceel t.o. Pruimendijk 93

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.