Nassaustraat 100 - het bouwen van een opbouw op bestaande aanbouw

Nassaustraat 100 - het bouwen van een opbouw op bestaande aanbouw

Dit item is gearchiveerd op 05-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 24-04-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 2983RJ100

Verleende omgevingsvergunning:

Nassaustraat 100  2983 RJ Ridderkerk (R190308731), voor het bouwen van een opbouw op bestaande aanbouw

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.