Middenmolendijk Verlenging instandhoudingstermijn tijdelijke omgvingsvergunning voor geplaatste prefab woonunit

Middenmolendijk Verlenging instandhoudingstermijn tijdelijke omgvingsvergunning voor geplaatste prefab woonunit

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 07-06-2018
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 2986AB199

Verleende omgevingsvergunning:

Verlenging instandhoudingstermijn voor een tijdelijke omgevingsvergunning R160304815, tot 2 juni 2020, voor de geplaatste prefab woonunit op het perceel Middenmolendijk 199 te Ridderkerk

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.