Mevrouw D. Leenstra

Mevrouw D. Leenstra

Dit item is gearchiveerd op 29-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 01-05-2019
Soort bekendmaking: Kennisgeving van het voornemen tot uitschrijving Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk maken bekend dat de gemeente het voornemen heeft onderstaande persoon / personen uit te schrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP). Deze persoon / personen is / zijn dan geen inwoner van Nederland meer. De rechten die aan deze status worden ontleend komen te vervallen.

Op basis van dit voornemen wordt / worden onderstaande persoon / personen in de gelegenheid gesteld om, gedurende vier weken, informatie te geven over de feitelijke verblijfplaats. Indien de gemeente Ridderkerk geen nadere adresinformatie ontvangt dan zal / zullen, na deze periode van vier weken, deze persoon / personen worden uitgeschreven uit de BRP

Mevrouw D. Leenstra, 07-01-1992; voornemen verstuurd op 1 mei 2019.