Kievitsweg 86, kappen van bomen en struiken

Kievitsweg 86, kappen van bomen en struiken

Dit item is gearchiveerd op 25-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 14-05-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 2983AE86

Verleende omgevingsvergunning:

Kievitsweg 86  2983 AE Ridderkerk (R190309090), voor het kappen van bomen en struiken

(verz. 14-05-2019);

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.