Florijnstraat 101 - voor de nieuwbouw van een bedrijfspand

Florijnstraat 101 - voor de nieuwbouw van een bedrijfspand

Dit item is gearchiveerd op 20-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 09-05-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 2988CL101

Verleende omgevingsvergunning:

Florijnstraat 101 te Ridderkerk (R180308097), voor de nieuwbouw van een bedrijfspand (confettimaker)

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.