fase 5 het zand Ridderkerk - voor het bouwen van 52 woningen

fase 5 het zand Ridderkerk - voor het bouwen van 52 woningen

Dit item is gearchiveerd op 29-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 17-04-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 2984

Verleende omgevingsvergunning:

Westerdijkstraat 12 t/m 32 (even) en 45 t/m 53 (oneven), Huizingastraat 22 t/m 25, Einthovenstraat 2 t/m 16 (even), Kapteynstraat 1 t/m 29 (oneven), Vossiusstraat 33 t/m 37 en Middenmolendijk 157, 159, 161 en 167  Ridderkerk (R190308708), voor het bouwen van 52 woningen fase 5 het zand
 

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.