Erasmuslaan 40 - het realiseren van een extra kozijn in de gevel

Erasmuslaan 40 - het realiseren van een extra kozijn in de gevel

Dit item is gearchiveerd op 28-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 16-04-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 2984XH40

Verleende omgevingsvergunning:

Erasmuslaan 40  2984 XH Ridderkerk (R190308843), voor het realiseren van een extra kozijn in de gevel

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.