Dolfijnpark 25 - het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

Dolfijnpark 25 - het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

Dit item is gearchiveerd op 07-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 26-04-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 2983AZ25

Verleende omgevingsvergunning:

Dolfijnpark 25  2983 AZ Ridderkerk (R190308928), voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.