Dillenburgplein 48 - het vervangen van handelsreclame

Dillenburgplein 48 - het vervangen van handelsreclame

Dit item is gearchiveerd op 14-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 03-05-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 2983CC48

Verleende omgevingsvergunning:

Dillenburgplein 48  2983 CC Ridderkerk (R190308997), voor het vervangen van handelsreclame

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.