Benedenrijweg 54 - het vergroten van de woning door het verbouwen van de loods

Benedenrijweg 54 - het vergroten van de woning door het verbouwen van de loods

Dit item is gearchiveerd op 28-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 16-04-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 2983GG54

Verleende omgevingsvergunning:

Benedenrijweg 54 2983 GG Ridderkerk (R190308770), voor het vergroten van de woning door het verbouwen van de loods

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.