Baden Powellstraat, plaatsen tijdelijke antennemast t-mobile

Baden Powellstraat, plaatsen tijdelijke antennemast t-mobile

Dit item is gearchiveerd op 24-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 13-05-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 2984BW

Verleende omgevingsvergunning:

Baden Powellstraat 2984 BW  Ridderkerk (R190308871), voor het plaatsen van een tijdelijke antennemast t-mobile (verz. 13-05-2019);

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.