Ambachtshof 20 - het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde

Ambachtshof 20 - het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde

Dit item is gearchiveerd op 17-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 06-05-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 2983HZ20

Verleende omgevingsvergunning:

Ambachtshof 20  2983 HZ Ridderkerk (R190308998), voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.