Milieuvergunning

Milieuvergunning

 • Seringenstraat 62 - het maken van een inrit voor de auto

  [(27-05-2019) - (22-07-2019)]
 • Handelsweg 20,30 -Kennisgeving beschikking maatwerk Bakker Beheer Barendrecht B.V

  [(28-03-2019) - (09-05-2019)]
 • Handelsweg 20 - Kennisgeving ontwerpbeschikking Bakker Beheer Barendrecht B.V.

  [(11-01-2019) - (21-02-2019)]
 • Havenkanaal 18 Kennisgeving beschikking maatwerkvoorschriften Waterschap Hollandse Delta

  [(03-08-2018) - (14-09-2018)]
 • meldingen activiteitenbesluit

  [(23-07-2018) - (03-09-2018)]
 • Handelsweg 170 - Kennisgeving beschikking Van Oers United

  [(22-06-2018) - (03-08-2018)]
 • Handelsweg 170 - Kennisgeving beschikking Maatwerkvoorschriften

  [(06-04-2018) - (17-05-2018)]

  Kennisgeving ontwerpbeschikking maatwerkvoorschriften

  WET MILIEUBEHEER

  Onderwerp

  Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ridderkerk hebben het volgende voornemen.

  Op 1 januari 2008 is het Activiteitenbesluit milieubeheer in werking getreden. De activiteiten van Van Oers United gelegen aan de Handelsweg 170, 2988 DC Ridderkerk vallen onder de werkingssfeer van dit besluit. De inrichting wordt op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer als een type B inrichting beschouwd (meldingsplichtig).

  Van Oers United B.V. is gelegen op het bedrijventerrein Veren Ambacht waarvoor een geluidsbeheerplan is vastgesteld. In het geluidsbeheerplan zijn de geluidsgrenswaarden rondom het bedrijventerrein Veren Ambacht vastgesteld. Bij het opstellen van de onderhavige maatwerkvoorschriften is rekening gehouden met het vastgestelde beleid zoals beschreven in het beheerplan.

  Op 30 maart 2017 hebben wij van Van Oers United B.V. een akoestisch onderzoeksrapport ontvangen. De rapportage kan dienen als basis voor nieuwe maatwerkvoorschriften.

  Gelet op artikel 8.42 van de Wet milieubeheer en overeenkomstig artikel 2.20, lid 5 van het Activiteitenbesluit hebben wij het voornemen voorschriften op te leggen met betrekking tot geluid.

  Tevens hebben wij het voornemen om het besluit van 18 april 2002 in te trekken.

  Inzage

  U kunt de ontwerpbeschikking tijdens kantooruren van 6 april 2018 tot en met 17 mei 2018 op de volgende plaatsen inzien:

  - de gemeente Ridderkerk, Koningsplein 1 te Ridderkerk;

  - de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).

  Zienswijze

  Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk, maar moeten worden gezonden naar de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

  Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

  Inlichtingen

  Mevrouw C. van Rijn van de DCMR, telefoon: 010 - 246 85 68.

  Zaaknummer: 999963600.

 • Rotterdamseweg, plaatsen van en Adblue installatie

  [(31-01-2018) - (14-03-2018)]
 • Ridderkerk, Benedenrijweg 184 Kennisgeving beschikking

  [(13-10-2017) - (24-11-2017)]